Indexx.nl

Boekwaarde boven de beurskoers

Intrinsieke waardeDe boekwaarde van een bedrijf kan van belang zijn voor beleggers. De boekwaarde wordt ook wel de intrinsieke waarde genoemd. De boekwaarde van een bedrijf is de waarde die de goederen in het bedrijf vertegenwoordigen. Zo zal een taxibedrijf autoís op zijn balans hebben staan. Deze autoís hebben een waarde, namelijk de aanschafwaarde bij aankoop verminderd met de afschrijvingen sinds de aankoop. Stel dat het taxibedrijf is genoteerd aan de beurs. Als de koers van de aandelen onder het niveau van de boekwaarde zakt, dan is het in theorie aantrekkelijk om het bedrijf te kopen en de taxiís in het bedrijf te verkopen. Voor een belegger biedt de boekwaarde meer houvast dan de beurskoers. Immers, de beurskoers van een bedrijf is onderhevig aan de stand van de economie, de aandelenmarkten in het algemeen en de geestelijke toestand van beleggers.

Marktwaarde

Een bedrijf kan zijn boekwaarde verhogen door de winst te laten stijgen of door een winstgevend bedrijf over te nemen. Als de goederen in het bedrijf meer waard zijn dan de boekwaarde, dan is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Hier van is sprake bij veel bedrijven. Het omgekeerde komt minder vaak voor. Het voorzichtigheidsbeginsel schrijft voor dat goederen die minder waard zijn dan de boekwaarde moeten worden gewaardeerd tegen de (lagere) marktwaarde.

Voorbeelden uit de AEX

Onderzoek van Dimson, Marsh en Staunton laat zien dat Amerikaanse aandelen met een hoge boekwaarde per aandeel vanaf 1926 12,6% per jaar rendement oplevert tegen 9% voor aandelen die weinig boekwaarde hebben. Hoe zit het met bedrijven in de AEX? Op dit moment is de beurskoers van bijvoorbeeld Air France-KLM, ING en Aegon flink lager dan de boekwaarde. Unilever, Boskalis en Akzo Nobel zijn voorbeelden van bedrijven die op dit moment een hogere beurskoers hebben ten opzichte van de boekwaarde.

(20 mei 2011)

© 2010 - 2012 Indexx