Indexx.nl

De lange termijn

Maximaal verliesWat is het maximale verlies als je belegt in aandelen? Dat kan best veel zijn, zeker als je aandelen voor een korte periode vasthoudt. Maar als je in staat bent om aandelen voor een lange tijd vast te houden, dan is succes zo goed als verzekerd! Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Amerikaan Jeremy J. Siegel. Hij onderzocht wat het minimale en maximale koopkrachtrendement was als men voor een bepaalde tijd in aandelen had belegd. Hij ging uit van de aankoop van een mandje grote en kleine aandelen uit de Verenigde Staten gedurende de periode 1806 tot en met 2006.

Resultaten

Indien het mandje met aandelen één jaar werd vastgehouden, dan was het slechtste koopkrachtrendement in de periode 1806 tot en met 2006 - 38,6%. Het beste koopkrachtrendement was 66,6%. De bandbreedte wordt kleiner als het mandje met aandelen vijf jaar wordt vastgehouden. Dan was het slechtst behaalde rendement - 11% per jaar en het hoogst behaalde rendement 26,7% per jaar. Bij een 'vasthoud' periode van tien jaar was het slechtste behaalde rendement - 4,1% per jaar en het hoogst behaalde rendement 16,9% per jaar.

Positief koopkrachtrendement

Maar het wordt nog beter. Bij een 'vasthoud' periode van zeventien jaar of langer, werd er altijd een positief koopkrachtrendement behaald! Voor staatsobligaties ging deze vlieger niet op, zo ontdekte Siegel. Zelfs indien obligaties voor een periode van dertig jaar werden vastgehouden, dan nog was er een negatief koopkrachtrendement per jaar mogelijk. Het slechtste koopkrachtrendement was - 1,8% per jaar bij een 'vasthoud' periode van dertig jaar. Het beste koopkrachtrendement was 7,6% per jaar bij dezelfde 'vasthoud' periode. Dit is een interessant gegeven, hoewel resultaten uit het verleden natuurlijk geen garantie voor de toekomst bieden. Hieruit volgt onmiskenbaar dat de veiligste lang termijn belegging met behoud van koopkracht een mandje met aandelen is!

(20 juni 2010)

© 2010 - 2012 Indexx