Indexx.nl

De koers-winstverhouding als leidraad

Winnende strategieVerschillende onderzoeken laten zien dat aandelen met een lage koers-winstverhouding een significant hoger rendement hebben dan aandelen met een hoge koers-winstverhouding. Jeremy J. Siegel, schrijver van het boek "Stocks for the Long Run", verdeelde voor zijn onderzoek alle 500 aandelen uit de S&P 500 Index in vijf groepen naar gelang hun koers-winstverhouding op 31 december van elk jaar. Vervolgens berekende hij het rendement per aandeel na twaalf maanden. Hij onderzocht de periode 1957 tot 2006. Voor een goed begrip zij opgemerkt dat de aandelen met een negatieve koers-winstverhouding ingedeeld werden bij de aandelen met de hoogste koers-winstverhouding. Wat bleek? De portefeuille met de hoogste koers-winstverhouding behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,9%. De portefeuille met de laagste koers-winstverhouding behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van maar liefst 14,3%!

Hoog of laag?

Robert Shiller, schrijver van het boek "Irrational Exuberance", heeft berekend dat aandelen gemiddeld worden verhandeld tegen een prijs van 16 maal de winst. Dat is een koers-winstverhouding van 16. Hij baseert zich op onderzoek met gegevens vanaf 1881. Hij maakt zich zorgen dat de gemiddelde koers-winstverhouding van aandelen op dit moment te hoog is. Volgens zijn berekeningen is de koers-winstverhouding vanaf 1991 voortdurend boven de 16 geweest, op zeven maanden na, namelijk vanaf eind 2008 tot begin 2009. Jeremy Siegel heeft ook historisch onderzoek gedaan maar komt tot andere conclusies. Hij is van mening dat de gemiddelde koers-winstverhouding van aandelen 18,5 is. Daarnaast heeft hij berekend dat aandelen op dit moment worden verhandeld tegen een gemiddelde prijs van 14,5 maal de verwachte winst van 2010. Dat zou dus betekenen dat aandelen op dit moment juist goedkoop zijn.

Duidelijk overzicht

Wie zal er gelijk krijgen, Shiller of Siegel? In elk geval behalen aandelen met een lage koers-winstverhouding een hoger rendement dan aandelen met een hoge koers-winstverhouding! Dus als je van plan bent om aandelen te kopen, werp dan eerst een blik op de webpagina met de koers-winstverhouding per aandeel per sector! Via bijgaande links heb je de koers-winstverhouding van alle aandelen die zijn genoteerd aan de AEX, AMX, BEL 20, CAC 40, DAX, FTSE 100 en OMX in één duidelijk overzicht.

(10 juli 2010)

© 2010 - 2012 Indexx